Üryan Geldik Üryan Gideceğiz Ne Demek?

“Biz eğer hesabımızı Allah’a vereceksek, bu dünyada, vereceğimiz hesaba uygun hareket edeceğiz. Üryan geldik, gene üryan gideceğiz. Burada çevirdiğimiz dolapların hesabını vereceğiz. Burada söylediğimiz yalanların hesabını vereceğiz. Burada çocuklarımıza yedirdiğimiz haram lokmanın hesabını orada vereceğiz. Şimdi devre mülkle uğraşan insanlar bunu düşünsünler. Resul-i Ekrem irtihal ettiği zaman anlaşıldı ki zırhlarından bir tanesi bir Yahudi’de rehindeymiş. Biz onun ümmetiyiz. Resul-i Ekrem irtihal ettiği zaman bir devlet başkanıydı. Hani Mekke fethedilmişti falan filan yani. Bugün Türkiye’de servet sahibi olan herkes, servetinin meşru zeminini savunuyorsa benim diyeceğim hiçbir şeyim yok. Ama her servet sahibi “Canım orayı karıştırma!” diyorsa, o zaman 75 milyon mu yaşıyor burada, hiçbiri hesabını veremez. Ha, “Boş ver o hikâyeleri!” diyerek de yaşayan insanlar var.

İsmet Özel

Üryan geldim gene üryan giderim
Ölmemeğe elde fermanım mı var
Azrail gelmiş de can talep eder
Benim can vermeğe dermanım mı var

Dirilirler dirilirler gelirler
Huzur-ı mahşerde divan dururlar
Haramı var diye korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var

Er isen erliğin meydana getir
Kadir Mevlâ’m noksanımı sen yetir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim yük götürür dermanım mı var

Karac’oğlan der ki, ismim öğerler
Ağu oldu bildiğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var

Karacaoğlan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here